image
Registreringsskjema for nye utgivere/forleggere - Hjelpetekster

Utgivers navn
Her registreres forlaget med den navneformen man bruker til daglig. Evt. offisiell navneform registreres i feltet "Fullstendig navneform". Eks.: Gyldendal. Personlige utgivere registrerer navnet i invertert form (dvs. etternavn, fornavn).

Fullstendig navneform
Her registreres offisiell navneform dersom denne avviker fra den navneformen som brukes til daglig. Eks.: Gyldendal norsk forlag A/S (vanlig form: Gyldendal).

Adresse
Veiadresse, evt. postnummer fylles ut her.

Postnummer/poststed
Her registreres postnummer og poststed.

Telefon
Her registreres telefonnmmeret til utgiver/forlag.

Telefax
Her registreres telefaksnummeret til utgiver/forlag.

E-postadresse
Her registreres utgivers e-postadresse, ikke e-postadressen til kontaktperson.

URL
Her registreres URL til utgivers hjemmeside.

Besøksadresse
Fylles ut kun hvis besøksadressen avviker fra opplysningene gitt under feltet "Adresse".

Kontaktperson
Her registreres kontaktperson med direkte telefon-/faksnummer og e-postadresse

Forventet antall utgivelser de nærmeste år
Her registreres forventet antall nye utgiveler i fremtiden, for eksempel kun denne ene utgivelsen, eller 1-10, 10-100 etc.

Første utgivelses tittel/forfatter
Her registreres bokas hovedtittel og dens evt. forfatter(e). Undertitler og/eller parallelltitler kan sløyfes. Ved registrering av flere titler må hver tittel med respektiv forfatter starte på ny linje. Opplysninger om redaktører, oversettere, illustratører etc. utelates.

Andre opplysninger
Her kan man legge inn andre relevante opplysninger, f.eks. forkortelse av navneform eller engelsk navneform.

 

Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Sollie, 0203 Oslo | tlf.: 810 013 00 | faks.: 75 12 12 22 | e-post