image
ISMN til nettdokument

ISMN brukes til å identifisere notetrykk. Enheter som skal nummereres omfatter bl.a. elektroniske utgivelser.
Før et ISMN tildeles et dokument, må man forsikre seg om at kriteriene i kapittel 3 "Bruken av ISMN" er oppfylt.
Dersom et notetrykk blir utgitt både i papirutgave og som nettdokument blir dette betraktet som ulike utgaver. Ulike formater på nettet (for eksempel PDF, HTML eller Word) defineres også som ulike utgaver. I følge reglene for tildeling av ISMN skal ulike utgaver gis ulike ISMN. Merk derfor at en trykt utgave og en nettversjon av samme dokument skal ha ulike ISMN. Tilsvarende skal for eksempel en PDF-versjon av et nettdokument ha ulikt ISMN fra en Word-versjon.

Det skal videre tildeles nytt ISMN til nettdokument dersom det er foretatt vesentlige redaksjonelle eller innholdsmessige endringer i nedtegnelsen fra en versjon til neste.

Ta kontakt med ISMN-kontoret i tvilstilfelle.

Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Sollie, 0203 Oslo | tlf.: 810 013 00 | faks.: 75 12 12 22 | e-post