image
Søknadsskjema for utgivere/forleggere som allerede er tildelt forlagsnummer - Hjelpetekster

Forlagsnummer
Her registreres forlagsnummer, f.eks. 991213.

Utgivers navn
Her registreres forleggers/utgivers navn.

E-postadresse
Her registreres utgivers e-postadresse, ikke e-postadressen til den som fyller ut skjemaet.

Henvendelse ved
Her registreres navn og evt. firma, telefonnr og e-postadresse til den som fyller ut skjemaet.

Bokas tittel/forfatter
Her registreres bokas hovedtittel og dens evt. forfatter(e). Undertitler og/eller parallelltitler kan sløyfes. Ved registrering av flere titler må hver tittel med respektiv forfatter starte på ny linje. Opplysninger om redaktører, oversettere, illustratører etc. utelates.

Andre opplysninger
Her legges evt. andre opplysninger som kan ha interesse for utgivelsen.

 

>> tilbake til skjema
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Sollie, 0203 Oslo | tlf.: 810 013 00 | faks.: 75 12 12 22 | e-post