image
ISBN til nettdokument

Det er innholdet, ikke formatet som avgjør hvorvidt et dokument skal ha ISBN.  Det betyr at selv om ISBN-systemet opprinnelig ble utviklet med tanke på nummerering av trykte bøker, blir det i dag brukt til publikasjoner i alle medier, f.eks. lydbøker, CD-ROM´er og dokument på Internett. 
Før et ISBN tildeles et dokument, må man forsikre seg om at kriteriene i
kapittel 2 i ISBN-veiledningen er oppfylt.

Dersom et dokument blir utgitt både i trykt form og som nettdokument blir dette betraktet som ulike utgaver. Ulike formater på nettet (for eksempel PDF, HTML eller Word) defineres også som ulike utgaver. I følge reglene for tildeling av ISBN skal ulike utgaver gis ulike ISBN. Merk derfor at en trykt utgave og en nettversjon av samme dokument skal ha ulike ISBN. Tilsvarende skal for eksempel en PDF-versjon av et nettdokument ha ulikt ISBN fra en Word-versjon.

Det skal videre  tildeles nytt ISBN til nettdokument dersom det er foretatt vesentlige redaksjonelle eller innholdsmessige endringer i teksten fra en versjon til neste. Hjemmesider og dokument som oppdateres på samme måte som et "løsbladsystem" skal imidlertid ikke tildeles ISBN. ISBN gis heller ikke til nettdokument som kun består av innholdsoversikter eller bare gjengir utdrag av trykt utgave.

Ta kontakt med ISBN-kontoret i tvilstilfelle.

 

Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Sollie, 0203 Oslo | tlf.: 810 013 00 | faks.: 75 12 12 22 | e-post