Ofte stilte spørsmål (OSS)

Hva skjer med ISBN som utgiver allerede har fått, men som ikke er brukt ennå?

Utgiverne skal fortsette å bruke disse til de er brukt opp, men må konvertere nummeret til den nye standarden med 13 siffer, med prefikset 978 og dermed et nytt kontrollsiffer.

for eksempel: ISBN-10: 1-873671-00-8 blir konvertert til ISBN-13: 978-1-873671-00-9

 

Må ISBN til allerede publiserte produkter konverteres?

ISBN-et og strekkoden i selve bøkene  ikke forandres før boka evt. kommer i nytt opptrykk, i og med at strek­koden allerede representerer EAN 13 som er identisk med det nye ISBN-et med 13 siffer.

Men eksisterende ISBN i lister, kataloger og databaser må konverteres fra ISBN med 10-siffer til ISBN med 13-siffer (med prefikset 978) innen 1. januar 2007. Dette gjelder alle titler, utsolgte titler så vel som titler som er i handelen.

 

Kan jeg bruke om igjen eksisterende ISBN med 10 siffer på et nytt produkt ved å tilføye et 978-prefiks?

Nei. Å legge til et 978-prefiks til et tidligere brukt ISBN lager ikke et nytt ISBN. Derfor skal man ikke tildele et slikt nummer til et nytt produkt. Dette har med kontrollsifferet å gjøre. Kontrollsifferet til et ISBN med 10 siffer blir regnet ut på grunnlag av de ni grunnsifrene i ISBN-et, mens kontrollsifferet til et ISBN med 13 siffer blir regnet ut med basis i de 12 foregående sifrene.

 

Vil jeg bli i stand til å kommunisere med handelspartnere som bruker ISBN med 10 siffer etter 1. januar 2007?

Etter 1. januar 2007 vil ISBN ha 13 siffer, og alle mekaniske systemer vil måtte tilpasses dette. Etter denne datoen vil det ikke finnes systemer som tilbyr støtte for ISBN med 10 siffer. I over­gangs­perioden kan det imidlertid gjøres avtaler mellom samarbeidspartnere om at systemene støtter begge formater.

 

Må utgiverne endre til ISBN med 13 siffer, eller kan de fortsette med å bruke ISBN med 10 siffer?

Utgivere må tilpasse alle sine systemer til ISBN med 13 siffer innen 1. januar 2007. Dette er for å unngå at det oppstår tvetydighet når tilleggsprefikset 979 blir tatt i bruk. Selv om dette kan synes langt fram i tid, blir utgivere sterkt anbefalt å konvertere alle tidligere tildelinger innen denne datoen. Det er viktig at mekaniske systemer blir tilpasset innen denne datoen, slik at kommunikasjon mellom handels­partnere kan opprettholdes uten avbrudd ved overgangen.

 

Hvis vi  fortsatt har mengder med ISBN med 10 siffer, hvorfor må vi kon­vertere dem til ISBN med 13 siffer?

Den internasjonale standarden endres. ISBN-systemet inngår i all handel i bokindustrien inter­nasjo­nalt, og fordelingen av ISBN er internasjonalt organisert. ISBN med 13 siffer er nødvendig fordi systemet går tomt for nummer innenfor noen eksisterende nummerrekker i enkelte deler av verden. For å opprettholde systemet, blir 979-prefikset tatt i bruk for å øke nummerkapasiteten.

 

Kan jeg bruke 979-prefikset på mine eksisterende 10-siffers ISBN?

Nei. Se spørsmålet under.

 

Vil vårt firma få samme utgivernummer i den nye 979-rekken som vi har i 978-rekken?

Ganske sikkert ikke. En av grunnene til den nåværende mangelen på ISBN med 10 siffer, er at nummerrekkene til den enkelte utgiver ble for sjenerøst tildelt tidligere, noe som resulterte i at noen utgivere har mange flere nummer enn de trenger. ISBN-kontoret vil i framtida tildele mindre nummerrekker, og dette vil føre til nye kriterier for tildelingen av utgivernummer.

Bør både et ISBN med 10 siffer og et ISBN med 13 siffer bli trykt i samme publikasjon?

For bøker som blir publisert etter 1. januar 2007, bør bare ISBN-et med 13 siffer trykkes. Overgangen bør gjøres så enkel som mulig. Utgivere anbefales derfor å trykke både ISBN med 10 og med 13 siffer på baksiden av tittelbladet. Dette bør ta til så snart som mulig, og man bør fortsette frem til 1. januar 2007. ISBN med 10 siffer bør trykkes slik at dette er lett å fjerne ved nye opptrykk etter denne datoen.

For titler som blir utgitt etter 1. januar 2007, anbefales utgiverne å trykke ISBN-et med 13 siffer i lesbar form og med bindestreker over strekkoden på omslaget av publikasjonen.