Nye ISBN-nummer

 

Bakgrunn for revisjonen av ISBN-standarden.

 1. Nødvendig med en utvidelse av nummerkapasiteten
 2. Behov for registrering av metadata i forbindelse med tildelingen av ISBN.
 3. Behov  for nærmere bestemmelser for tildeling av ISBN til bl.a. elektroniske dokumenter og print-on-demand-produkter
 4. Endringer i administrasjonen av ISBN-systemet internasjonalt.

 

 

Hva vil forandringene gå ut på?

 1. ISBN vil endres fra 10 til 13 siffer fra 1. januar 2007.
 2. De nåværende ISBN-seriene vil få prefikset 978 og kontrollsifferet vil bli rekalkulert.
 3. ISBN vil dermed bli identisk med EAN-koden for bøker.
 4. Prefikset 979 vil bli tatt i bruk når de nåværende nummerseriene er brukt opp.
 5. Forlagskodene vil antakeligvis ikke bli de samme når  979-prefiks tas i bruk.
 6. Strekkodene vil ha 13-siffers ISBN over strekkoden og det tilsvarende nummeret i EAN-13format under.

 

Hva må gjøres?

 1. Utgiverne rådes til å konvertere ISBN som er i aktivt bruk innen 1. januar 2007.
 2. Utgiverne rådes til å tildele gammelt og nytt ISBN parallelt fram til 1. januar 2007.
 3. Utgivelser etter 1. januar 2007 skal bare ha  det nye 13-siffers ISBNet.
 4. De fleste elektroniske systemene vil være i stand til å takle 10-siffers ISBN etter januar 2007, men det er ingen garanti for det.
 5. Konvertering vil bli gjort mulig ved at  ISBN-kontoret står for konverteringen, eller at de sørger for å gjøre programvare tilgjengelig for dem som ønsker å gjøre dette selv.  

 

Organisasjonene i bokbransjen  bør gjennomgå alle eksisterende systemer hvor en ISBN er brukt som nøkkel , utvikle en handlingsplan og tilføre nødvendige ressurser. 

 

Her er en huskeliste over områder og systemer  som bør gjennomgås i forlagene:

 

·        Tildeling av ISBN

·        Produktinformasjon

·        Redaksjon

·        Produksjonssystemer

·        Bestillings- og lagersystemer

·        Regnskapsføring

·        Rettigheter og kontrakter

·         

 

 Bokhandlerne bør gjennomgå:

·        Bestillingssystemer

·        Lagerhold

·        Regnskapsføring

 

 

Følg også med på ISBN-kontorets hjemmeside, http://www.isbn.no/