Foredragsprogram for høsten 2020

Foredrag 1: Magnus Lagabøtes landslov av 1274. Om medborgerskap og bruk av kilder. 

Codex Hardenbergianus, Magnus Lagabøtes landslov stilles ut i utstillingen Opplyst på Nasjonalbibilioteket. Foto: Gorm K. Gaare

I 1274 innførte kong Magnus Lagabøte en landslov som ga de svakeste nye rettigheter og dannet utgangspunktet for en norsk statsmakt. I dette foredraget gir Jørn Øyrehagen Sunde et innblikk i arven etter Lagabøtes landslov, hvordan maktutøvelse kan påvirke vårt medborgerskap i samfunnet.

Foredrag 2: Kartsenteret presenterer den feilslåtte Flat Earth-teorien og hvordan historien er blitt sviktet.

Kartsenteret på Nasjonalbiblioteket i Oslo. Foto: Gorm K. Gaare

Før renessansens astronomer lanserte teorien om at jorden er rund, trodde alle at jorden var flat. Eller gjorde de egentlig det? Benedicte Gamborg Briså forteller om den moderne myten som vokste fram på 17- og 1800-tallet, om Flat Earth-teorien og om hvordan verdensbildet faktisk så ut for menneskene som levde før renessansen

Foredrag 3:Norsk Kvinnesaksforenings tidsskrift Nylænde. Om kvinners kamp for demokrati og medvirkning i Norge. 

For 150 år siden hadde ikke kvinner adgang til å ta høyere utdannelse, de hadde ikke stemmerett og de hadde sjelden mulighet til å bestemme over egen kropp.

I dette foredraget forteller Marta Breen om hvordan retoriske appellformer, språklige virkemidler og saklig argumentasjon har forandret seg i det offentlige ordskiftet gjennom det siste århundret, med utgangspunkt i det feministiske tidsskriftet Nylænde, utgitt for første gang i 1887 med Gina Krog som redaktør.

Foredrag 4:Georg W. Fossums fotonegativ av deportasjonen av norske jøder i 1942. Om menneskeverd, identitet og kulturelt mangfold.

26. november 1942 ble 529 norske jøder deportert med lasteskipet «Donau». Bare ni av dem overlevde dødsleiren Auschwitz. Det eneste kjente bildet fra den skjebnesvangre dagen er Georg W. Fossums fotonegativ av «Donau» som forlater havna.

Fotonegativet åpner for en diskusjon om hvordan kilder kan brukes på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte, noe Simon Stranger vil diskutere i dette foredraget. Stranger vil også snakke om deportasjonen av de norske jødene, og om hvordan fortiden former oss som mennesker.