Fotograf: Thomas Blehr

Eldre versjon av fotoregistrene

©Preus museum, Elisabeth Meyer, Ghandi, 1933
Når vi fremdeles har de "gamle" registrene åpne for publikum, er det for å gi tilgang til informasjon som ikke ennå er på plass i de nye registrene. Det gjelder i hovedsak tre søkemuligheter:

1: Søk etter sammenhengen mellom en fotograf og hvor materiale etter vedkommende befinner seg. Her er det nye registeret langt fra komplett på grunn av få innmeldte samlinger, mens det gamle gir noe informasjon.

2: Søk etter materiale utfra søkekriterier som sted, tid og innhold. Her er det nye registeret mye mer detaljert og kvalitetssjekket, men siden det i dag er langt færre samlinger/arkiv i basen, kan det allikevel være behov for å søke i det gamle.

3: Søk på eiere av fotografisk materiale. Også dette søket videreføres i det nye, og med noe utvidet funksjonalitet, men kun eiere av innmeldt materiale er registrert i de nye registrene.


Den nye versjonen finnes her.

Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post