Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Fotograf Marcus Selmer, fotosamling (Bergen) 1853-1872
 
  Historikk: (Ingen historikk registrert for denne samlingen!)
  Innholdsbeskrivelse: (Ingen innholdsbeskrivelse registrert for denne samlingen!)
  Stikkord: drakter, prospekt
  Motivtyper: Landskapsfotografi
  Motivsted: Hordaland (Bergen)
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: negativer: 373
positiver: 360
andre: 11
Omfang: 373
  Tilgjengelighet:
(Kilde: eldre fotoregister 1992-2004)
 
  Eier:
Universitetet i Bergen, Bergen museum
 
  Fotograf:
Marcus Selmer
 
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post