Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Robert Collett-samlingen til Norske kvinners sanitetsforening 1880-1913
 
  Historikk: I Collets testamente fremgår det at fotografiene skulle gå til en organisasjon som arbeidet for tuberkulosens bekjempelse. Bildene var tenkt å kunne selges for å skaffe penger til dette arbeidet. Norske kvinners sanitetsforening hadde flere sanatorier for tuberkuløse. De hadde i sin besittelse en stor pappeske med papirpositiver.

Materialet ble omemballert og deponert ved Nasjonalbiblioteket i 1995.
  Innholdsbeskrivelse: Fotografiene er på samme tid både dokumentariske og svært estetisk gjennomarbeidede. De viser naturformasjoner og dyreliv, samt stemninger i landskap, sommer som vinter.
  Stikkord: fugler, dyr, naturformasjoner, vinter, vannspeilinger, pictorialisme, kunstnerisk fotografi
  Motivtyper: Landskapsfotografi, Naturfotografi,
  Motivsted: Norge Norge
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: Materialet består av 755 papirbilder, format 13X18 cm. , montert på papp. Det dreier seg om kontaktkopier fra negativene.
  Tilgjengelighet: Bildene er sikkerhetskopiert digitalt og under katalogisering (2008).
 
  Eier:
Norske kvinners sanitetsforening
  Oppbevarer:
Nasjonalbiblioteket
  Fotograf:
Robert Collett
  Ekstern lenke:
- 80 millioner bilder Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005: Fuglereder, 1890-tallet
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post