Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Fotografier etter tysk inspeksjon av veikonstruksjoner i Norge 1940-1945
 
  Historikk: "Disse bildene skriver seg fra krigens dager og er trolig etterlatt av tyskere. Øyvind Brandsæter (topograf) , fant bildene under opprydding på Hestafivel Helsepedagogisk skole, Hoffsveien 60, Oslo. " Signert : "NGO (Norges geografiske oppmåling) 09.09.1976. "
Bildene ble overdratt fra Statens kartverk til Nasjonalbiblioteket 2007.
  Innholdsbeskrivelse: Bilder av veiutbedring/veiutbygging på strekningen nordover fra Vinstra til Pasvik, antakelig tatt i forbindelse med inspeksjon av arbeidet. Fotografen er ukjent.
  Stikkord: fjell, vidde, kulturlandskap, veikonstruksjon
  Motivtyper: Landskapsfotografi, Samferdselsfotografi,
  Motivsteder: Oppland, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland, Troms, Finnmark,
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: 78 papirbilder limt på papp 2 og 2. Det mangler 10 bilder fra serien.
Informasjon på tysk om avbildet sted på baksiden av pappen.
  Tilgjengelighet: Bildene er digitalisert.
De er ikke katalogisert. (2008)
 
  Eier:
Nasjonalbiblioteket
 
  Fotografer: (Ingen registrerte fotografer til denne samlingen)
  Ekstern lenke:
- 80 millioner bilder Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005: Norwegen, 1940–45
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post