Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Bergens Teatermuseum / Teaterarkivets samlinger 1850-1992
 
  Historikk: (Ingen historikk registrert for denne samlingen!)
  Innholdsbeskrivelse: Teaterarkivets samlinger omfatter bl.a. teaterprogram, plakater, korrespondanse, noter, manuskripter, bilder, scenografi- og kostymeskisser.

Bergens teaterhistorie: forestillinger, teaterbygninger, portretter, grupper/ensembler, det meste knyttet til Bergens teaterhistorie. Her finnes også noe materiale fra friteatergruppene i Bergen , fra skoleteatervirksomhet og fra amatørteatre, alt med hovedvekt på Vestlandet.

Teaterarkivet har flere teaterarkiv: Det norske Theater 1850-1863, Den Nationale Scene 1876-, Komediateatret 1933-1964.
  Stikkord: drama
  Motivtyper: Scenefotografi
  Motivsted: Hordaland (Bergen)
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: I samlingene finnes regi- og sufflimanus med håndskrevne sceneanvisninger til den enkelte oppsetning, info om lys, kontentum m.m. Omfang ca.70 hyllemeter Ordning: Gjenfinningssystemet er selvlaget og går på tittel og personnavn, d.v.s. skuespillertitler og den avfotograferte. Fotografier av bygninger er ordnet etter bygningens navn. Det er ingen innganger på fotograf. Antall fotografier, negativer, glassplater er ikke opptalt. Fortsatt telles ikke antall opp ved registrering, bare dias får tilvekstnummer. De eldste portrettene, både positiver og negativer er fra 1850-årene.
  Tilgjengelighet:
(Kilde: eldre fotoregister 1992-2004 / Teaterarkivets nettsider 2010)
 
  Eier:
Bergen Museum, Universitetet i Bergen,Teaterarkivet
 
  Fotografer:
Ernst Emil Aubert
Claus Peter Knudsen
Knud Knudsen
Benjamin Larm
Josef Larm
Harald Johan Nilsen
Christian Bøbak
Rolf Norvin
Trygve Schønfelder
Marcus Selmer
Hans Jørgen Brun
Peder Christiansen
Marie Magdalene Bull
Selmer Malvin Norland
 
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post