Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Arkiv fra Bergen Formannskap 1860-1971
 
  Historikk: (Ingen historikk registrert for denne samlingen!)
  Innholdsbeskrivelse: Samlingen er en del av Bergen Formannskaps arkiv.
  Stikkord: bygninger, byprospekt, kongebesøk, høytideligheter
  Motivtyper: Arkitekturfotografi, Bylandskap, Portrettfotografi,
  Motivsted: Hordaland (Bergen)
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: positiver: 400
Omfang: 400
Fotomaterialet er kun grovregistrert. Katalog over arkivet i Bergen byarkivs skrifter, rekke B, nr. 2. Ordførerbildene er kommet inn senere (tilv. 1151) og er pt. (1986) ubehandlet.
  Tilgjengelighet:
(Kilde: eldre fotoregister 1992-2004)
 
  Eier:
Bergen byarkiv
 
  Fotografer:
Lars Løtvedt
Marcus Selmer
Andrew William (WM.) Peders
Karl Anton Peter Dyrendahl Nyblin
 
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post