Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Widerøe's Flyveselskap a/s flyfoto (Årdal) ?
 
  Historikk: (Ingen historikk registrert for denne samlingen!)
  Innholdsbeskrivelse: (Ingen innholdsbeskrivelse registrert for denne samlingen!)
 
  Motivtyper: Flyfoto
  Motivsted: Sogn og Fjordane (Årdal)
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: Widerøe med motiv frå Årdal kommune er delvis digitalisert. Negativa i denne samlinga var sterkt skadd og til dels heilt øydelagd. Fleire negativ måtte difor kasserast. Truleg finst ein del av motiva frå dei øydelagde negativa som papirkopiar på fotokort. Ca. 20 negativ er digitalisert så langt; det står att å digitalisere ca. 20 fargenegativ og kring 30 fotokort.
Omfang: 100
  Tilgjengelighet:
(Kilde: EKSPONERT Kulturhistorisk fotografi i Sogn og Fjordane, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane v/Østevik (2008))
 
  Eiere: (Ingen registrerte eiere til denne samlingen)
  Oppbevarer:
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, fotoavdelinga
  Fotograf:
Fjellanger Widerøe
 
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post