Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Fotoarkivet etter Kåre Andreassen Tonning 1940-1970
 
  Historikk: Deponert. Tonning starta verksemda i 1924, men negativa frå dei første tiåra er diverre gått tapt. Materialet Fylkesarkivet har motteke er frå perioden kring 1940-1970.
  Innholdsbeskrivelse: (Ingen innholdsbeskrivelse registrert for denne samlingen!)
 
  Motivtyper: Portrettfotografi
  Motivsted: Sogn og Fjordane (Stryn)
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse:
Omfang: ca 5000
  Tilgjengelighet: Samlinga er uordna, og førsteprioritet i arbeidet med samlinga er difor reingjering,
ordning og omemballering. Fleirtalet av bileta er personbilete, og det finst opplysningar om namn på dei avbilda på konvoluttane negativa ligg i.

((Kilde: EKSPONERT Kulturhistorisk fotografi i Sogn og Fjordane, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane v/Østevik (2008))
 
  Eiere: (Ingen registrerte eiere til denne samlingen)
  Oppbevarer:
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, fotoavdelinga
  Fotograf:
Kåre Andreassen Tonning
 
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post