Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Hans C. Wennevold si fotosamling 1920-1950
 
  Historikk: Hans C. Wennevold var lege og hobbyfotograf . Samlinga er bygd opp av bilete som han har teke sjølv og dias som han har kjøpt i utlandet.
  Innholdsbeskrivelse: Spennet i motiv er stort: Frå bilete av pasientar til landskaps- og portrettbilete.
 
  Motivtyper: Landskapsfotografi, Portrettfotografi,
  Motivsted: Sogn og Fjordane (Eid, )
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse:
Omfang: ca 1000
  Tilgjengelighet: Restriksjonar i tilgang av personvernomsyn.

(Kilde: EKSPONERT Kulturhistorisk fotografi i Sogn og Fjordane, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane v/Østevik (2008))
 
  Eier:
Lars Lunde
  Oppbevarer:
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, fotoavdelinga
  Fotograf:
Hans E. Wennevold
 
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post