Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Fotoarkivet etter Fotograf Olai Fauske 1905-1943
 
  Historikk: Arkivet vart i 2007 flytta frå Sunnfjord Museum til fotomagasinet på Sandane.
  Innholdsbeskrivelse: Størsteparten av produksjonen til Fauske er prospektkort, og samlinga er såleis ei rik kjelde til samfunnsutviklinga i Førde og omkringliggande stader. Fauske-samlinga kan dessutan seiast å vere ei sentral fotosamling nasjonalt: I etnologen Oddlaug Reiakvam si doktoravhandling Bilderøyndom Røyndomsbilde: Fotografi som kulturelle tidsuttrykk (1997) er samlinga ei av tre som dannar grunnlag for hennar analyse.
  Stikkord: Prospekt,
  Motivtyper: Bylandskap, Landskapsfotografi, Portrettfotografi,
  Motivsted: Sogn og Fjordane (Førde, Naustdal)
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse:
Omfang: ca 8000
  Tilgjengelighet: 720 er digitalisert så langt (2009)

(Kilde: EKSPONERT Kulturhistorisk fotografi i Sogn og Fjordane, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane v/Østevik (2008) / fylkesarkivet v/Knarvik (2009))
 
  Eier:
Sunnfjord Museum
  Oppbevarer:
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, fotoavdelinga
  Fotograf:
Olai Fauske
 
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post