Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Fotografi etter Sigvald Vårdal 1952-1980
 
  Historikk: Fylkesarkivet har så langt lånt inn kring 200 dias til digitalisering frå Vårdal
Foto. (2008) Eigar ønskjer samarbeid med Fylkesarkivet når det gjeld bevaring av samlinga, og dette er under planlegging.(2008)
  Innholdsbeskrivelse: (Ingen innholdsbeskrivelse registrert for denne samlingen!)
 
  Motivtyper: (Ingen motivtype registrert for denne samlingen!)
  Motivsted: Sogn og Fjordane (Askvoll)
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: (Ingen materialbeskrivelse registrert for denne samlingen!)
  Tilgjengelighet:

(Kilde: EKSPONERT Kulturhistorisk fotografi i Sogn og Fjordane, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane v/Østevik (2008))
 
  Eier:
Vårdal Foto
  Oppbevarer:
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, fotoavdelinga (Oppbevaring er under planlegging (2008))
  Fotografer: (Ingen registrerte fotografer til denne samlingen)
 
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post