Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Fotoarkivet etter Vest-Foto AS 1948-1980
 
  Historikk: Arkivet er delvis flytt frå Kystmuseet til Fylkesarkivet. (2008)
  Innholdsbeskrivelse: Vest-Foto-samlinga inneheld i hovudsak materiale frå åra 1952-1980, og er mellom anna ei viktig kjelde til fiske og verftsindustrien i Flora. Samlinga omfattar også bilete frå handel, idrett, fritid, arkitektur og reine portrettbilete. Samlinga er såleis også ei viktig kjelde til den nyare historia og samfunnsutviklinga i fylket.
  Stikkord: fiske, fiskeforedling, verft, fritid, idrett, handel
  Motivtyper: Arkitekturfotografi, Bylandskap, Portrettfotografi, Reportasjefotografi, Sportsfotografi,
  Motivsted: Sogn og Fjordane (Flora)
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: Arkivet etter Vest-Foto AS omfattar kring 25 000 bilete. Om lag 5600 bilete er så langt pakka om og digitalisert, noko som gjer samlinga til det største digitaliserte arkivet frå Flora. Delar av acetatfilmen er i dårleg forfatning. (2008)
  Tilgjengelighet: Delar er digitalisert.
(Kilde: EKSPONERT Kulturhistorisk fotografi i Sogn og Fjordane, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane v/Østevik (2008) / eldre fotoregister 1992-2004)
 
  Eier:
Kystmuseet i Sogn og Fjordane
  Oppbevarer:
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, fotoavdelinga
  Fotografer:
Olav Sande
Kåre Halvdan Botnmark
Are Fjellestad
Roald Fjellestad
 
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post