Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Fotoarkivet etter Sogn Dagblad 1980-1997
 
  Historikk: Arkivet etter Sogn Dagblad, frå tidleg 80-tal og fram til nedlegginga i 1997, er deponert hjå Fylkesarkivet.
  Innholdsbeskrivelse: Arkivet dokumenterer delar av fylket si nyare historie.
 
  Motivtyper: (Ingen motivtype registrert for denne samlingen!)
  Motivsted: Sogn og Fjordane
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse:
Omfang: 40 000
  Tilgjengelighet:

(Kilde: EKSPONERT Kulturhistorisk fotografi i Sogn og Fjordane, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane v/Østevik (2008))
 
  Eiere: (Ingen registrerte eiere til denne samlingen)
  Oppbevarer:
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, fotoavdelinga
  Fotografer: (Ingen registrerte fotografer til denne samlingen)
 
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post