Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Fotoarkivet etter postkortforlaget Mittet & Co 1880-1975
 
  Historikk: Kunstforlaget Mittet & Co. A/S ble etablert i 1899 av Ingebrigt Mittet.
På 1950-tallet ble ca. 15 -20 000 negativer samt noen album overdratt til Riksantikvaren, som skal ha gitt noe av materialet videre til Norsk folkemuseum og Norsk teknisk museum (Kilde: Bonge).
Februar 1985 overtok Sekretariatet for fotoregistrering ca. 25-30 000 negativ og endel papirkopier (arkivnøkkel). Dette materialet ble overdratt til Riksantikvaren i 1997.

Nasjonalbiblioteket overtok arkivet i 2007.
  Innholdsbeskrivelse: Motivene er typisk postkortmotiv som byer og landskap, men vi finner også emneområder uten stedstilknytning, som "Vinter i Norge", "Sommersteming", rosemaling og lignende. Inneholder også noe fra Oppi kunstforlag (postkortforlag).
  Stikkord: fjell, kulturlandskap, daler, tettsted, kulturminner, lofotfiske, folkeliv, hotelldrift, turistnæring
  Motivtyper: Bylandskap, Landskapsfotografi, Stilleben/gjenstandsfotografi, Arkitekturfotografi,
  Motivsteder: Akershus, Oslo, Aust-Agder, Buskerud, Finnmark, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Lofoten, Nord-Trøndelag, Oppland, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Telemark, Troms, Vestfold, Vest-Agder, Østfold,
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: Arkivet etter firmaet Mittets postkortproduksjon. Antall motiv er anslått til ca. 50 000.
Alle typer negativ finnes i arkivet. Disse har primært vært brukt i postkortproduksjon, og ofte er selve postkortet lagt sammen med negativet det er hentet fra.
I tillegg finnes en fysisk arkivnøkkel til deler av materialet i form av opplimte papirkopier på "kartotekskort"
  Tilgjengelighet: Hele arkivet vil være enkelt katalogisert i løpet av 2008.
Sikkerhetskopiering (digital) er under arbeid.
 
  Eier:
Nasjonalbiblioteket
 
  Fotografer:
Nadia Beeckmann
Nils Andreas Jacobsen
Kristian Hilsen
Arnulf Husmo
Siro Leonardi
Axel Lindahl (Antall: 6 glassnegativ)
Pål Bugge
Terje Bakke Pettersen
Asle Svarverud
Urpo A. Tarnanen
Birger Dannevig
Jac Brun
Hermann Christian Neupert
 
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post