Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Deler av fotoarkivet etter Norsk Hydro 1900-1960
 
  Historikk: Det ble tatt dokumenterende fotografier av prosesser og anlegg fra første stund Norsk Hydro ble etablert, og firmaet hadde både egne fotografer, samt leide inn kjente navn som Anders Beer Wilse. Noe av materialet befinner seg i lokalsamfunnet der industribedriften var/er lokalisert, mens store mengder opptak bevares ved Hovedkontoret, Oslo. Sommeren 2006 ble ca. 14 000 glassplater og endel album deponert i Nasjonalbiblioteket, Rana.
  Innholdsbeskrivelse: Fotografier som viser Norsk Hydros industrielle aktivitet.
  Stikkord: industri, prosesser, bygningstyper, turbiner, vannkraft
  Motivtyper: Arkitekturfotografi, Dokumentasjonsfotografi,
  Motivsted:
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: Ca. 14 000 svart/hvitt glassnegativ og endel positivalbum.
  Tilgjengelighet: Tilgjengelig etter avtale
 
  Eier:
Hydro
  Oppbevarer:
Nasjonalbiblioteket
  Fotografer: (Ingen registrerte fotografer til denne samlingen)
  Ekstern lenke:
- 80 millioner bilder Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005: Notodden Salpeterfabrik, 1904
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post