Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Arkivet fra Stavanger Turistforening (Privatarkiv nr. 135), fotografisk materiale 1888-1973
 
  Historikk: Stavanger Turistforening vart etablert i 1887. Eldste delen av arkivet vart deponert ved Statsarkivet i Stavanger i 1981 med tillegg i 1985. Det omfattar mellom anna albumar, positivar, postkort og 2430 negativ. Negativa var ei gåve til Stavanger Turistforening i 1943 frå enka etter Otto Floor. Denne gåva skulle etter styret si meining danna den første grunnstammen i turistforeninga sitt billedarkiv.
Arkivet er ikkje avslutta, Statsarkivet får nye deponeringar.
  Innholdsbeskrivelse: Arkivkatalog til privatarkivet med kortregistratur og datalister til det fotografiske materialet i tillegg.
Mange fotografar representerte i det omfattande positivmaterialet, mens Otto Floor står for mest heile negativmaterialet.
  Stikkord: fjell, strand, kulturlandskap, gårdsmiljø
  Motivtyper: Landskapsfotografi
  Motivsteder: Rogaland, Vest-Agder (Sirdal), Hordaland (Røldal),
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: Fotodelen av arkivet omfattar mellom anna albumar, positivar, postkort og 2430 negativ.
  Tilgjengelighet: God til heile privatarkivet.
 
  Eier:
Statsarkivet i Stavanger
 
  Fotograf:
Otto Floor (2430 negativ)
  Ekstern lenke:
- 80 millioner bilder Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005: Solastranden, ca. 1915
- SAS Privatarkiv nr. 135 Stavanger Turistforening
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post