Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Renbjørsamlingen 1907-1950
 
  Historikk: Arkivene og laboratoriet etter Harald Renbjør ble overdratt til Levanger Museum i 2001. Firmaet Renbjør startet med harmoniumproduksjon omkring midten av 1800-tallet. I 1926 begynte de også med foto og musikk, noe de drev med helt til firmaet ble avviklet på slutten av 1990-tallet.

Harald Renbjør (1889-1956), var kjemiker av utdannelse og glødende opptatt av fargefotografi. Han satte seg grundig inn i fargeteknikkene etter hvert som de kom, og ca. 1939 hadde han på egen hånd funnet ut hvordan Agfacolorfilmen (fra 1937) skulle fremkalles. Dette førte i sin tur til at han sammen med sin sønn Per (1919-2004), også kjemiker, startet det første kommersielle laboratorium for fargefilm i Norge i 1948.

Laboratorievirksomheten ble lagt ned i første halvdel av 1970-årene, selv om foto- og musikkhandelen fortsatte frem til avviklingen på 90-tallet.

Da firmaet ble avviklet, donerte Grete og Per Renbjør et unikt fotohistorisk materiale til Levanger Museum, bestående av både fotografier og gjenstander, deriblant et komplett kjemilaboratorium! De ca. 3000 fargebildene representer de fleste vanlige fargefotoprosesser, fra trefargefotografi via Autochrome (fargeraster) til Kodachrome. Der var også Agfacolor fargeraster og Dufaycolor (linjerasterfilm), samt Agfa linserasterfilm, men mest var det av Agfacolor Neu (lik dagens tresjiktsfilmer) fra 1937. Bare av Agfacolor Neu var det nesten 1200 lysbilder tatt i tidsrommet 1937 til 1939.

(Kilde: Levanger museums hjemmesider 2010)
  Innholdsbeskrivelse: Fargebildene gir en unik dokumentasjon av Levanger og omegn samt deler av Stockholm på slutten av 30-tallet. Sv/h- materialet inneholder en mengde bilder av Levanger og Innherred som hittil ikke har vært kjent.

Av særlig interesse er passbildearkivet fra Levanger fra annen verdenskrig, samt bilder som Per Renbjør tok ved oppgravingen av Majavatnofrene i Falstadskogen sommeren 1945. Negativene til disse var forsvunnet i nesten 56 år, inntil de ble funnet ved en tilfeldighet senvinteren 2001.

Det tekniske utstyret omfatter mye av det som var vanlig innen fotografi i første halvdel av 1900-tallet. Firmaet drev sin virksomhet for både amatører og profesjonelle, og gjenstandene gir et interessant tverrsnitt av denne epoken. Samtidig vitner de om stor kreativitet. Særlig i forbindelse med oppbyggingen av fargelaboratoriet etter 2. verdenskrig, opptrer det en mengde hjemmelaget utstyr. Dette var et resultat av at det ønskede utstyret enten ikke fantes å få kjøpt, eller at det som fantes ikke var godt nok.
 
  Motivtyper: Eksperimentelt fotografi
  Motivsted: Nord-Trøndelag (Levanger)
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: De ca. 3000 fargebildene representer de fleste vanlige fargefotoprosesser, fra trefargefotografi via Autochrome (fargeraster) til Kodachrome. Der var også Agfacolor fargeraster og Dufaycolor (linjerasterfilm), samt Agfa linserasterfilm, men mest var det av Agfacolor Neu (lik dagens tresjiktsfilmer) fra 1937. Bare av Agfacolor Neu var det nesten 1200 lysbilder tatt i tidsrommet 1937 til 1939.

- Fargebilder: ca. 3000
- Svart/hvittbilder (neg. og pos.): 14-15 000
- Flere tusen gjenstander relatert til fotografi
- Et omfattende fagbibliotek vedr. kjemi, optikk og fotohistorie (ca. 400 bind)
  Tilgjengelighet: Med Renbjørsamlingen har museet fått hånd om et materiale som må sies å være unikt i Norge, deler av det er også av internasjonal interesse. Den speiler på en enestående måte fargefotografiens utvikling her i landet. Arbeidet med bearbeidelse, konservering og katalogisering pågår kontinuerlig. Museet har som målsetting å bygge opp igjen kjemilaboratoriet, samt prøve å sette en del av det tekniske utstyret inn i sin rette sammenheng.

(Kilde: Levanger museums hjemmesider 2010 / (80 millioner bilder - Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005, Oslo 2008))
 
  Eier:
Levanger fotomuseum
 
  Fotograf:
Harald Renbjør
  Ekstern lenke:
- 80 millioner bilder Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005: Pinatypi, 1907–1910
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post