Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Husmo-foto/Conoco Phillips: Bilder fra Ekofisk 1984-1993
 
  Historikk: Bildene ble tatt av Arnulf Husmo/Husmo-foto på oppdrag fra Conoco-Phillips. I forbindelse med prosjektet "Kulturminne Ekofisk ble foto- og filmmaterialet fra Conoco-Phillips overført til Nasjonalbiblioteket.
  Innholdsbeskrivelse: Bildene viser dagligliv på oljeplattformer, bygnings- og maskindetaljer, oljeplattformer og fartøy knyttet til driften av slike.
  Stikkord: Industrifotografi, oljeplattformer, helikopter,
  Motivtyper: Arkitekturfotografi, Dokumentasjonsfotografi,
  Motivsted: Nordsjøen, Ekofisk-feltet
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: Ca. 6000 diapositiver, de fleste i mellomformat, men en del også i småbilde og storformat.
  Tilgjengelighet: Deler av materialet er digitalisert og gjort tilgjengelig på nettstedet "Kulturminne Ekofisk".
 
  Eier:
ConocoPhillips
  Oppbevarer:
Nasjonalbiblioteket
  Fotografer:
Husmo-foto
Arnulf Husmo
  Ekstern lenke:
- 80 millioner bilder Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005: Ekofisk, 1984–1993
- Kulturminne Ekofisk
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post