Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Arkivet etter Havnedirektoratet (S-1604), fotografisk materiale 1914-1914
 
  Historikk: Havnedirektoratets fotosamling er fysisk utskilt fra de øvrige delene av Havnedirektoratets arkiv, men hører sammen med resten av arkivet, slik at opprinnelig sakssammenheng kan rekonstrueres.
  Innholdsbeskrivelse: Havnedirektoratet var en av de tekniske etatene som var raske til å ta fotografiet i sin tjeneste. Prosjektbeskrivelsene fikk større informasjonsverdi når ordene fikk følge av bilder. Fotosamlingen gir en enestående dokumentasjon av de omfattende arbeidene med havneanlegg langs norskekysten på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet. Bildene viser havner før, under og etter utbygging, de ulike arbeidsprosessene og de mange tekniske innretningene. En vesentlig del av materialet gjelder Nord-Norge. Havnevesenet hadde med 2 fotoalbum med tekst på fransk til sin stand på verdensutstillingen i Paris i 1900. Fotografier av imponerende havneanlegg skulle vitne om avansert norsk ingeniørkunst.

Kilde: "80 millioner bilder Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005", Oslo 2008
  Stikkord: havner, anleggsarbeid, båter
  Motivtyper: Arkitekturfotografi, Dokumentasjonsfotografi,
  Motivsted:
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: Havnedirekoratets fotosamling omfatter ca. 2700 negativer, ca. 500 lysbilder og ca. 1500 kopier i 46 album fra omkring år 1900 (kopier kollodium og gelatin).
Som regel er fotograf ukjent.

Kilde: 80 millioner bilder Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005, Oslo 2008
  Tilgjengelighet: Det finnes et topografisk register til bildematerialet, og bildene er fritt tilgjengelige.
 
  Eier:
Riksarkivet
 
  Fotograf:
Ukjent
  Ekstern lenke:
- 80 millioner bilder Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005: Album, 1914
- Riksarkivets nettsider: Havnedirektoratet (S-1604)
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post