Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Arkivet etter Norges Svalbard- og Ishavsundersøkelser (NSIU) 1928-1948
 
  Historikk: Statlig norsk polarforskning har i hovedsak vært organisert i tre forskjellige tiltak. Det første var De norske statsunderstøttede Spitsbergenekspedisjoner (DNSS), som regnes å ha fungert i perioden 1906-1928, selv om staten kom direkte med først i 1909. Etterfølgeren Norges Svalbard- og Ishavsundersøkelser (NSIU) ble opprettet i 1928. I 1948 ble så Norsk Polarinstitutt etablert som en videreføring og utvidelse av NSIU.

Stortinget vedtok å opprette Norges Svalbard- og Ishavsundersøkelser (NSIU), med virkning fra 1. mars 1928. Med dette fikk den norske vitenskapelige virksomheten i Arktis et mer formalisert preg, under ledelse av en sentral statsinstitusjon. Adolf Hoel var leder av NSIU i perioden 1928-1945. I årene 1945-1948 var Anders K. Orvin institusjonens leder.

(Kilde: http://www.arkivverket.no/webfelles/sato/arkivkataloger/Norsk_polarinstitutt.htm)
  Innholdsbeskrivelse: I "80 millioner bilder - Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005" (2008) er et av prosjektene til NSIU beskrevet slik:

" (...) blant sponsorene var J.L.Tiedemanns Tobaksfabrik som bidro med 20 000 kroner til formålet. Konsul Lars Christensen stilte sitt fly Qarrtsiluni til rådighet. Qarrtsiluni ble fløyet til Tyskland og utstyrt med et 18 x 18cm kamera med en 210 mm linse, type Zeiss RMK. Fotograf ble også hyret i Berlin og sendt til Grønland som en del av sommerekspedisjonen til Norges Svalbard- og Ishavs-undersøkelser (NSIU). Ekspedisjonen returnerte med 2109 fotografier i 45 serier, alle fotografert fra 2500–3500 meters høyde. Et landområde på 30 000 kvadratmeter ble dekket."
  Stikkord: biologi, geografi, geologi, glasiologi
  Motivtyper: Dokumentasjonsfotografi, Flyfoto, Landskapsfotografi,
  Motivsteder: Svalbard, Arktis,
  Land: Grønland, Norge,
  Materialbeskrivelse: (Ingen materialbeskrivelse registrert for denne samlingen!)
  Tilgjengelighet: (Ingen tilgjengelighet registrert for denne samlingen!)
 
  Eier:
Norsk Polarinstitutt
 
  Fotografer: (Ingen registrerte fotografer til denne samlingen)
  Ekstern lenke:
- 80 millioner bilder Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005: NSIUs sommerekspedisjon til Grønland, 1932
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post