Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Arrangementer på Henie Onstad kunstsenter 1970-1973
 
  Historikk: Henie Onstad Kunstsenter på Høvikodden i Bærum utenfor Oslo var et av de viktigste stedene for formidling av såkalt modernistisk tverrkunst i Norge på begynnelsen av 1970-tallet. Senteret ble opprettet etter en donasjon fra kunstløperen Sonia Henie og hennes mann Niels Onstad i 1961.
  Innholdsbeskrivelse: Det ble etterhvert satt sammen omfattende musikk-, film- og performanceprogrammer på Henie Onstad. Ifølge Ole Henrik Moe og Per Hovdenakk (som var ensentral skikkelse ved senteret siden 1969) var særlig programmene Møt polsk kultur (1971), British Thing (1972) og Ur svenska hjärtans djup (1976) vellykkede eksempler på dette. Fotografiet var en integrert del av de tverrkunstneriske prosjektene. Fotografer kunne være delaktige i selve forestillingen – som Kjell Bjørgeengens deltakelse i enkelte av prosjektene til Finnerud Trio – eller de kunne være medskapende gjennom sin dokumentasjon. Fotografiene, som i mange tilfeller er det eneste som er igjen av disse tidsbegrensede og improviserte kunstverkene, gir en tolkning både av det visuelle uttrykket og følelsen av nærvær og deltakelse.

(Kilde: 80 millioner bilder - Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005 (2008))
  Stikkord: Kunstnerisk dokumentasjon,
  Motivtyper: Dokumentasjonsfotografi
  Motivsted:
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: (Ingen materialbeskrivelse registrert for denne samlingen!)
  Tilgjengelighet: (Ingen tilgjengelighet registrert for denne samlingen!)
 
  Eier:
Henie Onstad kunstsenter
 
  Fotografer: (Ingen registrerte fotografer til denne samlingen)
  Ekstern lenke:
- 80 millioner bilder Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005: Arrangementer, 1970–1973
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post