Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Rosenberg Mekaniske Verksted AS (Privatarkiv nr. 45), fotografisk materiale 1896-1970
 
  Historikk:
Konsul Sigval Bergesen d.y. kjøpte seg inn i bedrifta i 1942. I 1943 overtok han leiinga og aksjemajoriteten.

(Kilde: Statsarkivet i Stavanger, Lisabet Risa 2008)
  Innholdsbeskrivelse: Gjennom verftet fikk fotograffirmaet Gulliksen & Høiland i oppdrag å dokumentere byggingen av skipene. Albumene brukte Sigvald Bergesen d.y. blant annet som gave.
  Stikkord: bedriftsalbum, bygging av skip, tankbåter, album,
  Motivtyper: Arkitekturfotografi, Dokumentasjonsfotografi,
  Motivsted: Rogaland (Stavanger, Rosenberg Verft)
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: Stort fotografisk materiale, antakeleg omkring 30 000 bilder, med hovedtyngde etter 1960. Negativ svart-kvitt og farge, positivar svart-kvitt i album, postivar i farge og diapositivar.
  Tilgjengelighet: Eigen arkivkatalog til privatarkiv nr. 45 ved Statsarkivet i Stavanger, men fotomaterialet er ikkje registrert på dokumentnivå. Tilgjengeleg etter avtale.
 
  Eier:
Statsarkivet i Stavanger
 
  Fotografer:
Oscar Gulliksen
Rein Øverland
Gulliksen & Høiland
Marthon A. Høiland
  Ekstern lenke:
- 80 millioner bilder Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005: M/T Bergehus, 1955
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post