Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Bildearkivet etter Aktuell – Illustrert ukerevy (Billedsentralen) 1915-1974
 
  Historikk: Aktuell var et ukeblad som ble gitt ut i Norge mellom 1945 og 1974. Bladet var et bilde- og reportasjeblad som hadde til hensikt å fremme arbeiderbevegelsen. Eierskapet var delt mellom LO, Arbeiderpartiet og Kooperasjonen, som til sammen hadde 3/5 av aksjene, og privatpersoner tilknyttet arbeiderbevegelsen. Tiden Norsk Forlag overtok senere Kooperasjonens aksjepost. Bladet gikk inn i 1974.
(Kilde: Wikipedia 2008)

Scan-Foto (Scanpix) overtok Aktuell/Billedsentralens arkiver i 1988. Her finner man alle utgavene av Aktuell, med tilhørende kopier og negativer.
  Innholdsbeskrivelse:
 
  Motivtyper: Portrettfotografi, Reportasjefotografi, Sportsfotografi,
  Motivsteder: Oslo, Akershus, Norge, Utland,
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse:
Omfang: 2 200 000
  Tilgjengelighet:
(Kilde: Wikipedia 2008 / eldre fotoregister 1992-2004)
 
  Eier:
Scanpix
 
  Fotografer:
Per Bratland
Sverre Alex Børretzen
  Ekstern lenke:
- 80 millioner bilder Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005: Saken mot Asbjørn Sunde, 1954
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post