Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Reichskommissariat Bildarchiv (RAFA-3309) 1940-1945
 
  Historikk: Reichskommissariat var tyskernes sivile forvaltningsorgan i Norge under annen verdenskrig. Reichskommissar Josef Terboven var den øverste leder av den tyske sivile administrasjonen her 1940-45. På det meste, omkring årsskiftet 1942-43, hadde Reichskommissariat et personale på ca. 700, de fleste tyskere. En av fire avdelinger arbeidet med folkeopplysning og propaganda. Den tyske propagandaen ble drevet med moderne hjelpemidler. Bildene gjelder både Norge og tyske felttog og fronter i andre land. Reiser og arrangementer som okkupasjonsmaktens ledere og tyske offiserer deltok i, og utstillinger m.m. som tyskerne eller Nasjonal Samling sto bak, er behørig dokumentert. Næringsliv og kultur er også representert, mens krigens grusomheter har fått liten oppmerksomhet.

Antakelig henimot 40 000 bilder.(Kilde: 80 millioner bilder - Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005 (2008))
  Innholdsbeskrivelse: Inneholder propagandabilder.
  Stikkord: propagandafotografi
  Motivtyper: Dokumentasjonsfotografi
  Motivsted:
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: Antakelig nærmere 40 000 bilder, positiver gelatin.
  Tilgjengelighet: Ordet i emnemapper, fritt tilgjengelig.
 
  Eier:
Riksarkivet
 
  Fotografer: (Ingen registrerte fotografer til denne samlingen)
  Ekstern lenke:
- 80 millioner bilder Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005: Diverse fotografier, 1941–44
- Riksarkivets nettsider: Reichskommissariat Bildarchiv (RAFA-3309)
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post