Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Deler av fotoarkivet etter Carl Lumholtz 1890-1917
 
  Historikk: De 400 fotografiske positivene ble kjøpt inn til Kulturhistorisk museum direkte fra Lumholtz familie etter dennes død i 1922.
  Innholdsbeskrivelse: Lumholtzsamlingen består av ca 400 positiver, fra Lumholtz' reiser i Mexico 1890-98 og 1905, samt ca 1000 negativer på glass og nitrat fra Mexico 1890-98 og 1905, Sonoraørknenen i Mexico og Arizona 1909-10, Borneo (Kalimantan)1913-17 og India 1914. Dokumentasjon av mennesker fra forskjellige miljøer, samt gjenstander innsamlet i Mexico.
  Stikkord: Antropologi, etnisitet, hinduisme, huichol- og tarahumareindianere, religionsutøvelse, folkeliv, kultur, etnografi,
  Motivtyper: Dokumentasjonsfotografi, Portrettfotografi,
  Motivsteder: Mexico (Sierra Madre, Sonoraørkenen), Indonesia (Borneo, ), India (Benares/Varanasi, Agra), USA (Arizona, Sonoraørkenen),
  Land: Indonesia, India, Mexico, De forente stater (USA),
  Materialbeskrivelse: 400 positiver ( Fra Mexico 1890-98 og 1905) og 1000 negativ på glass og nitrat (Fra alle reisemålene)
  Tilgjengelighet: Arbeid med digitalisering og registrering av samlingen er underveis.

(Kilde: Ann Christin Eek, KHM / 80 millioner bilder - Norsk kulturhistorisk fotografi, Oslo 2008)
 
  Eier:
Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
 
  Fotograf:
Carl Sophus Lumholtz
  Ekstern lenke:
- 80 millioner bilder Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005: Blandt Mexicos indianere, 1895–1896
- Universitetsmuseenes fotoportal
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post