Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Del av fotoarkiv fra Tore Fredenlund 1950-1970
 
  Historikk: Fredenlund donerte i 2006 negativer til Norsk Jazzarkiv som også sitter på en rekke av Fredenlunds originalkopier.
  Innholdsbeskrivelse: Bilder fra jazzmiljøet i Oslo på 1950- og 60-tallet, norske og utenlandske jazzmusikere.
  Stikkord: jazzmusikere, pressefotografi, musikk, Louis Armstrong
  Motivtyper: Portrettfotografi, Reportasjefotografi,
  Motivsted:
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: negativer: 5000
positiver
  Tilgjengelighet: Materialet er digitalisert. Under katalogisering (2008).

(80 millioner bilder Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005 (Forlaget Press 2008) / eldre fotoregister 1992-2004)
 
  Eier:
Norsk Jazzarkiv
 
  Fotograf:
Tore Fredenlund
  Ekstern lenke:
- 80 millioner bilder Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005: Louis Armstrong, 1952, 1955 og 1959
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post