Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Arkiv fra fotograf Johan Brun 1948-2003
 
  Historikk: (Ingen historikk registrert for denne samlingen!)
  Innholdsbeskrivelse: Fotografier fra et helt liv i pressefotografiets tjeneste.
  Stikkord: Pressefotografi,
  Motivtyper: Landskapsfotografi, Reportasjefotografi,
  Motivsted:
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: (Ingen materialbeskrivelse registrert for denne samlingen!)
  Tilgjengelighet: (Ingen tilgjengelighet registrert for denne samlingen!)
 
  Eier:
Johan Brun
  Oppbevarer:
Norsk Folkemuseum, Bildesamlingen
  Fotograf:
Johan Brun
 
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post