Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Arkiv fra Oslo politikammer, Kriminallaboratoriet (A-11070) 1919-1959
 
  Historikk: Dette er arkivet til Kriminallaboratoriet som lå under Oslo politikammer fram til Kriminalpolitisentralen ble en egen institusjon i 1959.
  Innholdsbeskrivelse: (Ingen innholdsbeskrivelse registrert for denne samlingen!)
  Stikkord: Åstedsfotografi,
  Motivtyper: Identifiserende fotografi
  Motivsted: Oslo
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: Dagbøker/saksjournaler
Register til journalene
Straffesaksdokumenter
Fotonegativer

Kilde: Felleskatalogen
  Tilgjengelighet: Taushetsbelagt etter off. regelverk (inkludert gradert materiale)
60 år
 
  Eier:
Statsarkivet i Oslo
 
  Fotografer: (Ingen registrerte fotografer til denne samlingen)
  Ekstern lenke:
- 80 millioner bilder Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005: Sak nr. 1089/48, 1090/48, 56/53 og 150/53
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post