Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Fotoarkivet etter Ralph L. Wilson 1895-1950
 
  Historikk: Deler av den store negativsamlingen kom til Billedsamlingen som del av Brosingsamlingen i 1967. Hele Ralph Wilson-samlingen er nå overført til Universitetsbiblioteket. Samlingen ble identifisert og bearbeidet med god hjelp av datteren Edna Hille Andresen i 1970-årene.
  Innholdsbeskrivelse: De fleste av disse bildene er av Bergen fra første del av 1900-tallet. Det gjelder private album, album med bilder som viser kunstneriske ambisjoner, pictorialisme, og overgang til modernisme. Enkeltbilder er presentert oppklebet på farget passepartout bevisst utvalgt etter fargetonet bilde som en presentasjonsenhet. Billedsamlingens eneste større samling av amatørfotografi med kunstneriske ambisjoner.
  Stikkord: Prospekt, gater, by, amatørfotografi, album, familiebilder, formeksperimenter,
  Motivtyper: Arkitekturfotografi, Bylandskap, Minnefotografi, Portrettfotografi,
  Motivsted: Hordaland (Bergen)
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: Teknisk sammensetning og tilstand:
Samlingen inneholder både glassplater og senere rullfilm. Negativene har god teknisk kvalitet. Antall: ca. 450 negativer.
En del album med positiver på papir.
Monterte, utstillingsklare enkeltbilder

Kilde: http://www.ub.uib.no, Billedsamlingen
  Tilgjengelighet: Kopier er plassert i mapper på lesesalen i universitetsbiblioteket i Bergen, alfabetisk etter sted. (Gate) Ut over dette blir samlingen katalogisert etter bruk.
 
  Eier:
Universitetsbiblioteket i Bergen, Billedsamlingen
 
  Fotograf:
Ralph L. Wilson
  Ekstern lenke:
- 80 millioner bilder Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005: Tur til Solsvik og Havkanten med Geo, Lucy og Assa, 1925
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post