Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
AS Elektrisk Bureaus fotoarkiv 1900-1980
 
  Historikk: Norges første telefonlinje ble opprettet i 1880. Året etter opprettet Carl Söderberg en såkalt telefonforening i Kristiania. Han mente midlertid at Bell-apparatene fra USA var for dyre. Derfor opprettet han Elektrisk Bureau i 1882. Firmaet kunne levere sitt første telefonapparat i 1895 og var i varierende grad en sentral nasjonal og internasjonal aktør i telemarkedet fram til avviklingen i 1988. Historien om fotosamlingen etter Elektrisk Bureau har likhetstrekk med en rekke andre bedriftshistoriske arkivers historie. Bildene ble reddet da de var på vei opp i en søppelkonteiner under avviklingen av telefonproduksjonen i Elektrisk Bureau på slutten av 1980-tallet. Bedriftens bibliotekar og fotograf gjorde Norsk Telemuseum oppmerksom på saken og på denne tilfeldige måten ble resten av bildesamlingen etter en av det moderne Norges mest betydningsfulle bedrifter reddet for ettertiden.

(Kilde: 80 millioner bilder - Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005 (2008))
  Innholdsbeskrivelse: (Reg.anm.: mulig dobbelregistrering / delvis samsvar med EB Industrireklame?)
  Stikkord: telegraf, telefon, telefonproduksjon, produktfotografi, gjenstandsfotografi, teknologi, bedriftsarkiv
  Motivtyper: Dokumentasjonsfotografi, Reklamefotografi, Stilleben/gjenstandsfotografi,
  Motivsted:
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: (Ingen materialbeskrivelse registrert for denne samlingen!)
  Tilgjengelighet: Norsk Telemuseum tilbyr lån av gjenstander og fotografier fra samlingene. Foto leveres som digitale filer. Museet forbeholder seg noen dagers leveringstid. Kontakt museet for utlånspriser.

(Kilde: www.telemuseum.no)
 
  Eier:
Norsk Telemuseum
 
  Fotograf:
Olav M. Hammerø
  Ekstern lenke:
- 80 millioner bilder Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005: Telemateriell, ca. 1934–56
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post