Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Arkivet etter Knud Knudsen og etterkommere 1862-1900
 
  Historikk: Arkivet etter Knudsen ble i sin helhet innkjøpt til Universitetsbiblioteket i Bergen i 1975. Det omfattet glassnegativer og mange tusen originale albuminkopier. Arkivets eldste del, ”KK-klassiske samling”, omfatter ca. 15.000 negativer og en stor mengde originale positiver fra fotograf Knud Knudsens virksomhet fra 1862 til ca. 1900.

Arkivet inneholder også bilder yngre enn 1900, etter at firmaet til Knudsen gikk over til andre eiere, først til nevøen Knud Digranes. Den nyere delen av samlingen inneholder en postkortsamling, en oppdrags/bedriftsfotografi-samling og en senere portrettsamling. Portrettene Knud Knudsen selv tok er tapt.
  Innholdsbeskrivelse: Motivene i den klasiske samlingen er landskapsprospekter og folkelivsprospekter fra hele Norge, med størst vekt på Vestlandet.
  Stikkord: landskap, vestlandet, prospekt, folkeliv, arbeidsliv
  Motivtyper: Bylandskap, Dokumentasjonsfotografi, Landskapsfotografi,
  Motivsteder: Akershus, Aust-Agder, Buskerud, Finnmark, Hedmark, Hordaland, Møre og Romsdal, Nordland, Nord-Trøndelag, Oppland, Oslo, Rogaland, Sogn og Fjordane, Sør-Trøndelag, Telemark, Troms, Vestfold, Vest-Agder, Østfold,
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: Omfang: ca 15 000

Bildene er registrert med tittel i en salgskatalog som Knudsen laget. Negativene er av glass, noen av disse er knust eller har store skader, men en stor del av samlingen er i utmerket stand. Negativene er i 4 formater: 21x27 cm, 13x18 cm, 16x22 cm og stereoskoper.

Samlingen inneholder også en stor mengde originalkopier av utsøkt kvalitet, de er såkalte albumin-kopier, dvs. bilder der eggehvite ble brukt som bindemiddel for den fotografiske emulsjonen. Det er tvilsom om tilsvarende antall original-albuminkopier fra en enkelt 1800-talls fotograf finnes noe annet sted i Norge.

Kilde: http://www.ub.uib.no/knudsenbilder/
  Tilgjengelighet: Målet er at hele den klassiske delen av Knudsen-samlingen skal legges ut på web, prioritert først med Hordaland og Bergen, senere resten av Vestlandet og resten av Norge. De nyere delene av Knudsen-samlingen vil bli lagt ut i den takt som kapasitet og økonomi tillater.
 
  Eier:
Universitetsbiblioteket i Bergen, Billedsamlingen
 
  Fotografer:
Knud Knudsen
Knud Digranes
  Ekstern lenke:
- Universitetsbiblioteket i Bergen, bildesøk
- 80 millioner bilder Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005: Knud Knudsen, Tokheim, 1872
- 80 millioner bilder Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005: Atelier KK, Landsutstillingen i Bergen, 1928
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post