Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Bildearkivet etter Statens bibliotektilsyn 1971-2002
 
  Historikk: Statens bibliotektilsyn ble opprettet i 1949 og plasserte seg sentralt i det sosialdemokratiske kulturlivet. Staten finansierte utbyggingen av folkebibliotek rundt om i landet, og fulgte opp sin støtte til disse institusjonene gjennom lover og forskrifter som ble håndhevet av tilsynet. Med en sterkere statlig økonomi gikk det økt tilskudd til bibliotekene og med dette økte behovet for å kontrollere bruken av midlene. Arkivet etter Statens bibliotekstilsyn ble overdratt Nasjonalbiblioteket i 2007.
  Innholdsbeskrivelse: Fra 1971 skulle alle biblioteklokaler godkjennes av bibliotektilsynet. Som et ledd i den statlige godkjenningsprosessen ble bibliotekene fotografert. Hadde lokalet gode lysforhold? Var reolene hensiktsmessige slik at både øverste og nederste bok kunne nås av en voksen person? Var eventuelle frittstående gulvreoler lave, slik at bibliotekaren kunne beholde oversikten over rommet? Fotografiene fra Stathelle bibliotek er tatt av fotografene N.&R. Rasmussen.

(Kilde: 80 millioner bilder - Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005 (2008))
  Stikkord: Interiør, eksteriør,
  Motivtyper: Arkitekturfotografi, Dokumentasjonsfotografi,
  Motivsted:
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: Papirpositiver
Diverse trykt dokumentasjonsmateriale, brosjyrer osv.
  Tilgjengelighet: Materialet er tilgjengelig, etter avtale, på Nasjonalbibliotekets spesiallesesal
 
  Eier:
Nasjonalbiblioteket
 
  Fotograf:
Nancy, f. Andersen Rasmussen (Usikker)
  Ekstern lenke:
- 80 millioner bilder Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005: Stathelle bibliotek, ca. 1972
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post