Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Fotografier etter Theodor Andersson 1920-1932
 
  Historikk: I 1983 ble museet kontaktet angående en samling bilder som skulle være fra Sør-Georgia. Museet kunne raskt fastslå at dette medførte riktighet, og i dag utgjør samlingen etter den svenskfødte tømreren og fotografen Theodor Andersson (1895–1980) et tyngdepunkt i museets bildesamling.
  Innholdsbeskrivelse: Den svenske tømmermannen Theodor Andersson var en dyktig fotograf. Hans bilder gir ett godt bilde av livet på stasjone i tyveårene. Alle motivene er fra hans opphold på Syd Georgia i årene mellom 1920 og 1932. Andersson var selvlært som fotograf, men hadde åpenbart interesser og kunnskaper som gikk utover det rent amatørmessige. Hans fotografering var systematisk og inkluderte maritime motiver, dokumentasjon av fangst og flensing, portretter, interiører, samt dokumentasjon av fritid og friluftsliv. Fra fjellsidene rundt Grytviken tok han også oversiktsbilder. Disse bildene demonstrerer hans engasjement og viser hans forståelse av helheten i den bildereportasjen han var i ferd med å bygge opp.

(Kilder: 80 millioner bilder - norsk kulturhistorisk fotografi 1855–2005 (2008))
 
  Motivtyper: Dokumentasjonsfotografi, Landskapsfotografi, Naturfotografi,
  Motivsted:
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: Samlingen består i hovedsak av glassplater.
  Tilgjengelighet: (Ingen tilgjengelighet registrert for denne samlingen!)
 
  Eier:
Vestfoldmuseene IKS, Sandefjordmuseene, Hvalfangstmuseet i Sandefjord
 
  Fotograf:
Theodor Andersson
  Ekstern lenke:
- 80 millioner bilder Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005: Grytviken, ca. 1923–1932
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post