Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Norsk i går, i dag, i morgen? 1965-2008
 
  Historikk: Norsk Folkemuseum og Internasjonalt Museum og Kultursenter, IKM tok i 2002 initiativ til prosjektet kalt Norsk i går, i dag, i morgen? Siktemålet er å dokumentere og samle innvandrernes historier. En hovedinnfallsvinkel har vært å rette søkelyset mot enkeltindividet – som ses som et eget univers. Målsettingen er å skape et bredest mulig kildemateriale som kan bli grunnsteiner i et arkiv over det flerkulturelle Norge, et arkiv som skal kunne bidra til forskning og formidling i dag og i fremtiden.
  Innholdsbeskrivelse: Prosjektet består av delprosjekter som:
Livsløpsintervjuer – ”den indre forståelsen”
Oppbygging av fotoarkiv av private bilder
Dokumentasjon i opprinnelseslandene
Biografier
Barns fotodokumentasjon
Dokumentasjon på Grønland
Utstillinger
(kilde: www.nyenordmenn.no)
 
  Motivtyper: Dokumentasjonsfotografi, Minnefotografi, Portrettfotografi,
  Motivsteder: Oslo, Pakistan, Tyrkia, Bosnia,
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: Fotografier
Skriftlig materiale
  Tilgjengelighet: Materialet som er bygget opp som ledd i prosjektet Norsk i går, i dag, i morgen? vil bli tilgjengelig på Norsk Folkemuseums dokumentasjonssenter. Materialet fra prosjekt Norsk i går i dag, i morgen? er klausulert. Det vil være tilgjengelig etter de avtaler og retningslinjer som gjelder. Det må søks skriftlig om tilgang til materialet. For mer informasjon om Norsk Folkemuseums dokumentasjonssenter, se www.norskfolkemuseum.no.
 
  Eier:
Norsk Folkemuseum, Bildesamlingen
 
  Fotograf:
Anne-Lise Reinsfelt (Fotograf for "Dokumentasjon i opprinnelseslandene" og "Dokumentasjon på Grønland".)
  Ekstern lenke:
- Nyenordmenn.no
- 80 millioner bilder Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005: Private fotografier tilhørende Ahmad Faiz, 1976–1992
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post