Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Fotoarkivet til prosjektet "Tilbakeblikk" 1983-2008
 
  Historikk: Ideen og initiativet til gjentagende systematisk bakkefotografering kom fra Landskapsseksjonen på tidligere NIJOS, nå Norsk institutt for skog og landskap (Skog og landskap), med Oskar Puschmann og Wenche Dramstad i spissen. Seksjonen ønsket allerede i 1998 å utrede en metode for systematisk dokumentasjon av landskapets utvikling over tid.

(Kilde: http://www.skogoglandskap.no/filearchive/tilbakeblikk-_august_2007.pdf)
  Innholdsbeskrivelse: Puschmann har siden 1994 arbeidet ved Norsk institutt for skog og landskap og har gjort en rekke refotograferinger basert på eldre landskapsfotografer som Axel Lindahl og Anders Beer Wilse. I tillegg har Puschmann foretatt 4500 såkalte førstegangsfotograferinger fordelt på 130 steder, alle registrert med kameraobjektivets brennvidde, dato, klokkeslett og kartreferanser. Etter ti år har Puschmann refotografert de samme stedene. Endel av materialet har blitt brukt i et fotoutstillingsprosjekt, og også i boken Tilbakeblikk – norske landskap i endring av forfatterne Oscar Puschmann, Wenche Dramstad og Ragnhild Hoel.

(Kilder: 80 millioner bilder - Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005 (2008))
  Stikkord: jordbruk, kulturlandskap, landskapsendring,
  Motivtyper: Dokumentasjonsfotografi, Landskapsfotografi,
  Motivsted:
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: Materialet består av 5000 - 10 000 fotoopptak, både på analog film og digitalt.
  Tilgjengelighet: Materialet er primært til internt bruk, men ved avtale kan man få tå tilgang ved Norsk institutt for skog og landskap.
 
  Eier:
Norsk institutt for skog og landskap
 
  Fotograf:
Oskar Puschmann
  Ekstern lenke:
- 80 millioner bilder Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005: Oskar Puschmann, Tilbakeblikk, 1983–2005
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post