Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Fotograf Hans Krums arkiv 1854-1880
 
  Historikk: Etterkommere av Hans Krum gav arkivet i gave til Universitetsbiblioteket i Trondheim i 1960.

(Kilde: 80 millioner bilder - Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005)
  Innholdsbeskrivelse: Krums arkiv (det som er igjen av det og forvaltes av Gunnerusbibl.) består for det meste av portrett, men også landskaps- og bybilder fra Trøndelag og Finnmark. Det vi har av papirbilder etter Krum er innordnet i andre deler av bildesamlingen, portrettene i Portrettsamlingen og landskapsbildene i Prospektsamlingen, her har vi ingen tall. Negativsamlingen består av ca. 7000 portrett. Det finnes dessverre ikke bevart protokoller eller register til platesamlingene, så de fleste portrett i negativsamlingen er uidentifiserte.

(Kilde: Gunnerusbiblioteket)
  Stikkord: byprospekter
  Motivtyper: Bylandskap, Landskapsfotografi, Portrettfotografi,
  Motivsteder: Sør-Trøndelag (Trondheim), Finnmark,
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: negativer: 6800
glass: 6800
daguerreotypier
papirpositiver
  Tilgjengelighet: Noe er digitalisert.

(Kilde: Gunnerusbiblioteket / eldre fotoregister 1992-2004)
 
  Eier:
Universitetsbiblioteket i Trondheim - Gunnerusbiblioteket
 
  Fotograf:
Hans Krum
  Ekstern lenke:
- 80 millioner bilder Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005: Hans Krum, Trondhjem, ca. 1854
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post