Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Registreringsmateriale etter Øystein Mølmen 1975-1975
 
  Historikk: (Ingen historikk registrert for denne samlingen!)
  Innholdsbeskrivelse: Viltbiologiske forundersøkelser i Jotunheimen/Breheimen. Registreringen av fangstanlegg for villrein i Jotunheimen/Breheimen på 1970-tallet kom som et resultat av planleggingen av vassdragsutbygginger, og gikk hånd i hånd med en kartlegging av villreinens nåtidige bevegelsesmønster. Fangstanlegg som ble registrert, var blant annet dyregraver, skytterplasser og boplasser, som regel bygget opp med stein. Fotografiene utgjør en sentral del av dokumentasjonsmaterialet.
 
  Motivtyper: Dokumentasjonsfotografi, Landskapsfotografi,
  Motivsted:
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: (Ingen materialbeskrivelse registrert for denne samlingen!)
  Tilgjengelighet:
(Kilde: 80 millioner bilder: Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005 (2008))
 
  Eier:
Fylkesarkivet i Oppland
 
  Fotograf:
Øystein Mølmen
  Ekstern lenke:
- 80 millioner bilder Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005: Viltbiologiske forundersøkelser i Jotunheimen/Breheimen, 1975
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post