Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger arkiv/samling
Arkivets/samlingens navn Datering (Ca)
Fotoarkivet etter Hannchen Jacobsen & Co (Privatarkiv nr. 1567) 1904-1918
 
  Historikk: Arkivet vart avlevert Statsarkivet i Stavanger i 2005, frå ein slektning av Rachel Johnsen.
  Innholdsbeskrivelse: Dette er ikkje eit ordinært fotoatelierarkiv. Hannchen Jacobsen dreiv fotobutikk med sal av utstyr og film, og med framkalling og produksjon av foto for amatørfotografar. Rachel Johsen dreiv fotobutikken åleine etter at Jacobsen døydde.
Det som finst av bilete er hovudsakleg private fotografi av familien Johnsen tatt etter 1908, dei fleste ute i naturen, på turar osv. Vidare finn vi ein serie frå kongebesøket 1906, produserte som postkort. Det er få "vanlege" atelierfoto, dei fleste av slekt og vener, og nokre opptak der begge dei to fotografane er med i bileta, ein type doble sjølvportrett. Det finst også fleire repronegativ av eldre visittkortportrett.

Kilde:
Statsarkivet, Lisabet Risa, 2008
"80 millioner bilder Norsk kulturhistorisk fotografi 1855 - 2005", Oslo, 2008
  Stikkord: Fotografers selvportrett, kongebesøk, familiebilder,
  Motivtyper: Landskapsfotografi, Minnefotografi, Portrettfotografi, Reprofotografi,
  Motivsted: Rogaland (Stavanger, Ryfylke)
  Land: Norge
  Materialbeskrivelse: 452 glassnegativ
  Tilgjengelighet: Tilgjengeleg etter avtale.
 
  Eier:
Statsarkivet i Stavanger
 
  Fotografer:
Hannchen Jacobsen & Co
Hannchen Jacobsen
Rachel Johnsen
  Ekstern lenke:
- 80 millioner bilder Norsk kulturhistorisk fotografi 1855-2005: Hannchen Jacobsen og Rachel Johnsen, 1904–1908
     
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post