Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger

Detaljopplysninger oppbevaringsistitusjon
Oppbevarers navn
Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, fotoavdelinga
 
  Om oppbevarer: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane er ein viktig del av det samla kulturvernarbeidet i Sogn og Fjordane og har eit tett samarbeid med museum og bibliotek. Vi vernar, registrerer og formidlar til brukarane viktige kjelder om Sogn og Fjordane.

Fylkesarkivet har som mål å kartlegge, samle inn, verne og formidle eldre fotografisk materiale frå Sogn og Fjordane. Fotoavdelinga har ei omfattande samling med bilete frå heile fylket. Bileta vert gjort tilgjengelege i fotodatabasen på internett, etter kvart som dei vert registrert og digitalisert. I samlinga finn ein originalt materiale som er deponert, materiale som er i arkivet sitt eige, og reproduksjonar på film. Materialet er oppbevart i fotoavdelinga sine magasin ved Nordfjord Folkemuseum på Sandane. Klima i magasina er tilpassa strenge krav for best oppbevaring av fotografisk materiale.

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane er regional ansvarsinstitusjon i Sogn og Fjordane.
 
 
  Oppbevart
      materiale
Bygdeboksamlinga i Bremanger
Fotoarkivet etter Sogn Dagblad
Norsk Hydro ASA (Sogn og Fjordane)
Fylkeskommunal vassdragsplan, Sogn og Fjordane
Arkivet etter Fotograf Malvin Horne
Fotoarkivet etter Vest-Foto AS
Fotografi etter Albert Fureli
Fotografi etter Anton Øygard
Fotografi etter Nicolai Berg (Reiakvam Foto AS)
Fotografi etter Tollef Sandal
Fotoarkivet etter Fotograf Olai Fauske
Fotografi etter Ole Nikolai "Ola" Helgås
Arkivet etter Fotograf Henrik Hamre
Fotografi frå Norfly AS (Selje)
Arkivet etter fotografane Bakke
Fotoarkivet etter Isak I. Hellebust
Arkivet etter fotograf Sivert Sefland
Hans C. Wennevold si fotosamling
Fotografi etter Ole Hansson Bjørlo
Fotografi etter Knut K. Leivdal
Fotografi etter Anders Bottolvsen Grodaas
Fotografi etter Emil Gausemel
Fotografi etter Mathias Heggen
Fotografi etter Rasmus Sivert Kirkhorn
Glasplater etter Lars E. Brendefur
Arkivet etter fotografane Lyslo
Hydro Aluminium AS, Høyanger Metallverk (Sogn og Fjordane)
Widerøe's Flyveselskap a/s flyfoto (Høyanger)
Bilete etter Fotograf Ole Pedersen Fosse
Bilete etter fotograf Håkon Njøs
Fotoarkivet etter Olav Kvaale
Fotografi etter Olav Sande
Fotoarkivet etter Kåre Andreassen Tonning
Fotoarkivet etter Ivar Dårflot
Fotografi etter fotografane Hasselberg
Fotografi etter Ole Yri
Fotografi etter Elias Bentson Gald
Fotografi etter Nils O. Reppen
Kamera Bergum fotoarkiv
Arkivet etter Elen Loftesnes
Keisar Wilhelm i Sogn og Fjordane
Hydro Aluminium, Årdal (Sogn og Fjordane)
Fotografi etter Aase Udberg
Fotografi etter Johan Rumohr Døsen
Fotografi etter Samson Brathole
Luster Sogelags fotosamling
Privatarkivet etter Per Tang
Bilete etter Paul Stang
Fotografi etter Sigvald Vårdal (Oppbevaring er under planlegging (2008))
Widerøe's Flyveselskap a/s flyfoto (Jølster)
Widerøe's Flyveselskap a/s flyfoto (Fjaler)
Telemark Flyselskap (Bremanger)
Widerøe's Flyveselskap a/s flyfoto (Årdal)
Widerøe's Flyveselskap a/s flyfoto (Bremanger)
Widerøe's Flyveselskap a/s flyfoto (Gloppen)
Del av fotoarkivet etter Jens Knudsen Maurseth (landskapsdel)
Fotografier etter P. P. Olai Lødemel
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post