Fotograf: Thomas Blehr

Søk blant fotografer

 
   Navn:
Mann Kvinne
   Født: (åååå)
   Død : (åååå)
   Fritekst:
 
Nasjonalitet:
Virkested:
   Stedsnavn:
   Fylke:
Materiale? : (Kun fotografer m.ark./saml.)Brukerinfo.
"Trunkering" Ved søk med trunkering mot venstre settes tegnet % inn foran søkeordet. (Eks: %hansen). Se for øvrig brukerveiledningen.

Treff i fra søk merket med har tilleggsopplysninger. Ved å holde musepekeren over teksten vises tilleggsopplysningene.

I visningen av detaljopplysninger om fotograf, er de viktigste arkiv/samlinger der fotografen er representert merket slik: ()
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post