Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Hilda Marie Julin 1861-1926
 
  Biografi/historikk: Født 14.10.1861 - død 23.12.1926
Datter av ingeniør Fredrik Julius J. (1823-1906) og Selma Heloise Haak (1824-1911) fra Sverige. Familien flyttet til Lillehammer der Hilda ble født. Hun startet sin yrkeskarriere som telegrafistinne, det oppgir hun som yrke i folketellingen for Lillehammer i 1885. Like etterpå flyttet hun til Bergen og etablerte seg som fotograf. Hun drev først forretning i Bergen i Strandgaden 34 og 64. Så sent som i 1888 vet vi at hun fremdeles fotograferte i Bergen samtidig som det oppgis at hun ble Gjøviks første fotograf i 1887 (etterfølgeren oppgir 1888). I 1887 averterte hun i Samhold: "Min fotografiske Forretning i Snedker Sandvolds Gaard, Gjøvik, aabnes Mandag den 25de April førstk." Det later til at hun endel år har drevet begge steder samtidig, for i UBBs finnes et selvportrett signert:"Hilda Julin, Gjøvik og Bergen", dessverre udatert. Kundekretsen var vid, idet hun var nesten enerådende som fotograf på Vestsida av Mjøsa rundt århundreskiftet. Gjennom sin 40-årige virksomhet har hun dokumentert Gjøvik bys utvikling gjennom flere hundre bybilder av glimrende kvalitet og tusenvis av portretter og gruppebilder av høy kvalitet. Flere unge piker fikk opplæring hos Hilda Julin. Frk. Magnuson var returcherske i 1896, mens Agnete Slettum f. 1880 i Vardal var ansatt som kopiererske i 1900. Maria Haug hadde læretid hos frk. Julin før hun startet eget fotoatelier i 1918. Astrid Andersen f. 1891 gift Idland hadde også arbeidet i atelieret noen år, og da Hilda Julin ønsket å trappe ned, ble det Astrid Idland som overtok virksomheten i 1923. Frk. Julin flyttet da tilbake til Lillehammer hvor hennes to søstre, Hilma og Tekla bodde. Allerede samme år (1923) overlot Astrid Idland firmaet til Nelly Westby Hansen (senere Nelly Westby Knutsen) som først drev det alene, senere sammen med mannen Reidar K.

Virkesteder:
1887 -1923: Gjøvik
1887-1923: Lillehammer
1885 -1900: Bergen; Strandgaden 34 og 64
  Kilder: Kilder:
Bonge, Susanne: Eldre norske fotografer, 1980
Norske fotosamlinger, 1989
Norland, Lissie: Gjøviks fotohistorie, Årbok for Gjøvik 1988
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotoarkivet etter Nelly Westby Knutsen (og Hilda Marie Julin?)
     Fylkeskonservatoren i Hordaland, Institusjonssamling
     Gamle Bergen billedsamling
     Gjøvik Historiske Samlinger, fotosamlingen
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post