Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Terje Disington 1924-1998
 
  Biografi/historikk: Født 19.08.1924, død 16.04.1998. Kom fra Svolvær, flyttet til Oslo etter 1945 og bosatte seg der. Fotograf, muligens selvlært. Gift med fotograf Bjørg Solveig Disington. Arbeidet med bryllup, barn og skolefoto. Ikke organisert i laugsvesenet. I perioden 1953-1968 oppholdt han seg som oftest i Narvik om sommerene. Her fotograferte han malmbåter på Narvik havn.

Virkesteder:
ca.1945-0000: Oslo
ca.1953-ca.1968: Narvik
  Kilder: Kilder:
Harnang, Harald. Fotografer i Narvik opp gjennom tidende.
Upublisert materiale i Preus museum (2010), (2011).
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling: (Ingen registrerte ark./saml. til denne Fotografen)
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post