Fotograf: Thomas Blehr

Detaljopplysninger (OBS! Under utvikling)

Detaljopplysninger fotograf
Fotografens navn Født - død
Henning Tønsberg 1907-1987
 
  Biografi/historikk: Amatørfotograf, tindebestiger, skihopper, apoteker og direktør

Som sin far og farfar satte også Henning Tønsberg jr. sitt preg på norsk tindebestignings historie. Men det var først og fremst som skihopper han høstet sine største trofeer. Seier i Solbergrennet, Hannibalbakken og vinner av Damenes pokal, alle i 1927, står det stor respekt av. I 1934 viste han også til fulle at det slett ikke var bare skihopping han behersket, da han vant det første Galdhøpiggrennet.

Som fjellklatrer fikk han i 1936 medaljen for Edel Dåd, da han samme år var med på å hente ned de omkomne etter Havørnulykken. Medlem i Norsk Tindeklubb ble han fra 1926 og livet ut. Der var han styremedlem i flere perioder og formann 1948-52.

Da Løvens Kemiske Fabrikk åpnet egen avdeling i Norge, ble Tønsberg jr. dets første direktør i 1963
  Kilder: Kilder:
Upublisert materiale i NB
 
Nasjonalitet: Norge
 
 
  Arkiv/samling:
Fotoarkivet etter Henning Tønsberg og Henning Tønsberg jr.
Send kommentar til denne posten
 
Nasjonalbiblioteket | postboks 2674 Solli, 0203 Oslo | tlf.: 810 01 300 | e-post